اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم

 ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاك ، حفظ مالكیت مالكان و صاحبان حق نسبت به آنها است، تا مانع از تعدی دیگران شده و مالكیت افراد ازامنیت بهره مند باشد. در این مطلب برخی اصطلاحات درقانون ثبت اسناد و املاک که دانستن آن برای همه ما ضروری است شرح داده می شود.

 اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم

 املاک مجهول المالک

درقانون ثبت به املاکی اتلاق می شود که دردفترتوزیع اظهار نامه به نام اشخاص معرفی شده اما تاکنون از طرف مالک درخواست ثبت آن انجام نشده است و متصرفان اینگونه املاک می توانند باتوجه به دفاتر توزیع اظهار نامه که در ادارات ثبت موجود است ،همچنین مدارک عادی خریداری(قولنامه) به درخواست ثبت آنها اقدام کنند.

آگهی نوبتی

پس ازقبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، شماره ومشخصات املاک ،چهار نوبت در سال ( یکم مرداد ،یکم آبان ،یکم بهمن و یکم اردیبهشت سال بعد ) برای اطلاع عموم آگهی می شود .اشخاصی که برای خود حقی قائلند می توانند تا ۹۰ روز پس ازانتشارآگهی نوبتی ،اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم و تا یک ماه پس از تسلیم اعتراض نیزدردادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

آگهی تحدید(تثبیت) حدود

املاک پس ازآگهی نوبتی به منظور تثبیت حدود ،آگهی می شوند چنانچه مالکان مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی( حقوقی که املاک دیگربه ملک مورد ثبت دارد مانند حق عبور,آ بچک وباز کردن درو پنجره ) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت سی روز،اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم و پس ازآن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.

املاك جاری

به املاكی اتلاق می‌شود كه سابقه ثبت دردفتراملاك نداشته باشد ،بدیهی است صدور سند مالكیت برای املاك جاری وقتی امكان پذیراست كه تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

املاك ثبت شده

به املاكی اتلاق می‌شود كه دردفتراملاك سابقه ثبت دارند.

سندمالکیت المثنی

وقتی كه سند مالکیت به دلائلی ازبین برود واثری ازآن باقی نماند یا گم شود، مالك می‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك ، صدورسند مالكیت المثنی را درخواست کند.

تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملكی، دارای اسناد مالكیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملكی از طرف مالكان متعدد به یك نفر انتقال یابد خریدار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و ارایه اسناد مالكیت مشاعی صدور سند مالكیت واحد به نام خود را درخواست کند.

تجمیع حدود املاكی كه سند مالكیت دارند

درمواردی كه دویا چند ملک به صورت واحد درآمده یاقطعاتی كه به هم وصل باشند مالك یا مالكان باتسلیم اسناد مالكیت خود می توانند ازاداره ثبت محل وقوع ملك ، تجمیع املاك خود را درخواست کنند.این موضوع به خصوص دریکپارچه سازی قطعات کوچک زمین دربافت فرسوده شهری کاربرد دارد.

افراز

چنانچه دو یاچند نفر نسبت به ملكی بطور مشاع مالكیت دارند هریك از انها می توانند نسبت به جداسازی  سهم خود از سایرمالكان دیگراقدام کنند.

تفكیك املاک

در صورتی که ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم شود(به ویژه  دراراضی بزرگ کشاورزی)به این عمل تفکیک گفته می شود دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفرمالک داشته باشد که در صورت تعدد مالک ،همه مالکان بایستی با تفکیک موافقت کنند. بدیهی است متراژهرمالک درهریک از قطعات تفکیکی با سهام وی درملک اولیه برابر است .

  • نویسنده: اتاق تحلیل املاک آفتاب
  • تاریخ: 1399/10/07
  • زمان: 12:49

مطالب مرتبط مقالات آموزشی

اصطلاحات ثبتی که باید بدانیم (بخش دوم)

1399/11/22 - 19:01

 ازهدف های اساسی قانون ثبت اسناد و املاك ، حفظ مالكیت مالكان و صاحبان حق نسبت به آنهااست. تا مانع از تعدی دیگران شده  ومالكیت افراد ازامنیت بهره مند باشد. دراین نوشتاربرخی اصطلاحات در ...

ادامه مطلب...

ملک های اوقافی

1399/10/24 - 13:04

واژه وقف به معنای ایستادن،توقف ،حبس داد و ستد یک ملک برای بهره مندی ازمنافع آن توسط شخصی دیگر است.چیزی می تواند وقف داده شود که با استفاده ازآن مانند ملک و ساختمان ازبین نرود.

ادامه مطلب...

درباره مبایعه نامه بیشتر بدانید

1399/09/24 - 11:43

مبایعه نامه به قراردادی گفته می‌شود که طی آن مالی به فرد دیگری فروخته می‌شود. در عرف، به قرارداد مکتوبی که بین طرفین، یعنی فروشنده و خریدار یا در اصطلاح حقوقی بایع و مشتری، تنظیم می شود.

ادامه مطلب...

تعریف اموال منقول و غیرمنقول

1399/09/20 - 11:35

اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: اموال منقول و اموال غیرمنقول. منقول از نظر لغوی؛ به معنای قابل حمل، دارایی منقول، انتقال­یافته، برداشته­ شده، به کار رفته است.اموال غیرمنقول در لغت به معنای غیرقابل حمل است.

ادامه مطلب...

سم پاشی باغ و باغچه

1399/09/09 - 12:24

تامین سلامت گیاهان در باغ و باغچه ، یکی از مهم ترین دغدغه های صاحبان باغ و باغ ویلاست. از روش های کاشت و آبیاری گرفته تا میزان نور هر نوع گیاه و... همه و همه برای حفظ سلامت گیاهان لازم و ضروری هستند.

ادامه مطلب...

مراقبت و نگهداری از باغ و باغچه در زمستان

1399/09/03 - 13:24

شرایط آب و هوایی در فصل های مختلف ایجاب می کند که برای مراقبت و نگه داری از گیاهان ، درختان ، چمن و گل ها عملیات به خصوصی با توجه به دمای و برودت هوا ، جهت بهبود رشد و کاشت ونگهداری انجام دهیم. برخی از این کار ها و اقدامات برای نگهداری ...

ادامه مطلب...